Chinmi - Đồ nhâm nhi

Chinmi (珍味?) là một thuật ngữ Nhật có nghĩa là "món nhâm nhi" hay là những món đặc trưng vùng miền của Nhật. Ba món chinmi nổi tiếng của Nhật là Uni, Karasumi và Konowata

  • 1