Juice - Nước hoa quả

 • Mixed Juice

  Mixed Juice Ice -> 50.000 VND Mixed Juice No Ice -> 70.000 VND
 • Tomato

  Tomato Ice -> 40.000 VND Tomato No Ice -> 50.000 VND
 • Strawberry

  Strawberry Ice -> 50.000 VND Strawberry No Ice -> 70.000 VND
 • Pineapple

  Pineapple Ice -> 40.000 VND Pineapple No Ice -> 50.000 VND
 • Guava

  Guava Ice -> 40.000 VND Guava No Ice -> 50.000 VND
 • Appricot

  40.000 VND
 • Apple

  Apple Ice -> 40.000 VND Apple No Ice -> 50.000 VND
 • Fresh Orange

  Fresh Orange Ice -> 40.000 VND Fresh Orange No Ice -> 50.000 VND
 • Carrot

  Carrot Ice -> 40.000 VND Carrot no Ice -> 50.000 VND
 • 1