Whiskey

Whisky là loại đồ uống có cồn rất nổi tiếng được chưng cất từ ngũ cốc lên men rồi ủ trong những thùng gỗ sồi. Cái tên Whisky bắt nguồn từ tiếng Gaelic của người Ailen và có nghĩa là "nước của sự sống".

  • Jack Daniels

    Single -> 44.000 VND Double -> 85.000 VND Bottle 750ml -> 1.125.000 VND
  • Chivas

    Single -> 44.000 VND Double -> 85.000 VND Bottle 750ml -> 1.125.000 VND
  • Johnnie Walker

    Single -> 38.000 VND Double -> 61.000 VND Bottle 750ml -> 680.000 VND
  • 1