Wine - Rượu vang

Rượu vang là một loại thức uống có cồn được lên men từ nước nho hoặc các hoa quả khác. Sự cân bằng hóa học tự nhiên nho cho phép nho lên men không cần thêm các loại đường, axit, enzym, nước hoặc chất dinh dưỡng khác. Men tiêu thụ đường trong nho và chuyển đổi chúng thành rượu và carbon dioxit. Giống nho khác nhau và chủng nấm men khác nhau tạo thành các dạng khác nhau của rượu vang. Các dạng rượu vang nổi tiếng là kết quả của sự tương tác rất phức tạp giữa phát triển sinh hóa của hoa quả, các phản ứng liên quan đến quá trình lên men, cùng với sự can thiệp của con người trong quá trình tổng thể

 • Bordeaux 2007 (France)

  Glass -> 47.000 VND Bottle -> 280.000 VND
 • Cabernet Syrah (France)

  Glass -> 67.000 VND Bottle -> 400.000 VND
 • Bin 555 (Australia)

  Bottle 750ml -> 580.000 VND Glass -> 96.000 VND
 • White wine bottle

  Bordeaux 2009 (France) -> 280.000 VND Chardonnay (France) -> 400.000 VND Oroya (Spain) -> 580.000 VND
 • White wine glass

  Bordeaux 2009 (France) -> 47.000 VND Chardonnay (France) -> 67.000 VND Oroya (Spain) -> 96.000 VND
 • 1