Tất cả sản phẩm – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

牡蠣小鍋 / Oyster Hotpot (Small) | Lẩu Hàu Nhật (Nhỏ)

牡蠣小鍋
Oyster Hotpot (Small) | Lẩu Hàu Nhật (Nhỏ)

120,000 VND

キムチ鍋 (小) / Kimchi Hotpot (Small) | Lẩu Kim Chi (Nhỏ)

キムチ鍋 (小)
Kimchi Hotpot (Small) | Lẩu Kim Chi (Nhỏ)

170,000 VND

キムチ鍋  (大) / Kimchi Hotpot (Big) | Lẩu Kim Chi (Lớn)

キムチ鍋 (大)
Kimchi Hotpot (Big) | Lẩu Kim Chi (Lớn)

500,000 VND

寄せ鍋 (小) / Seafood Hotpot (Small) | Lẩu Hải Sản (Nhỏ)

寄せ鍋 (小)
Seafood Hotpot (Small) | Lẩu Hải Sản (Nhỏ)

170,000 VND

寄せ鍋  (大) / Seafood Hotpot (Big) | Lẩu Hải Sản (Lớn)

寄せ鍋 (大)
Seafood Hotpot (Big) | Lẩu Hải Sản (Lớn)

500,000 VND

鮭頭鍋 / Salmon Head Hotpot | Lẩu Đầu Cá Hồi

鮭頭鍋
Salmon Head Hotpot | Lẩu Đầu Cá Hồi

500,000 VND

しゃぶしゃぶ 上 / American Beef Hotpot  | Lẩu Shabu Shabu Bò Mỹ

しゃぶしゃぶ 上
American Beef Hotpot | Lẩu Shabu Shabu Bò Mỹ

650,000 VND

しゃぶしゃぶ 並 / Australia Beef Hotpot | Lẩu Shabu Shabu Bò Úc

しゃぶしゃぶ 並
Australia Beef Hotpot | Lẩu Shabu Shabu Bò Úc

500,000 VND

石狩鍋  (小) / Salmon Hotpot (Small) | Lẩu Cá Hồi (Nhỏ)

石狩鍋 (小)
Salmon Hotpot (Small) | Lẩu Cá Hồi (Nhỏ)

170,000 VND

石狩鍋 (大) / Salmon Hotpot (Big) | Lẩu Cá Hồi (Lớn)

石狩鍋 (大)
Salmon Hotpot (Big) | Lẩu Cá Hồi (Lớn)

500,000 VND

和牛鍋 / Wagyu Beef Hotpot | Lẩu Bò Wagyu

和牛鍋
Wagyu Beef Hotpot | Lẩu Bò Wagyu

1,600,000 VND

ナムル / Pickled Vegetables | Đồ Chua

ナムル
Pickled Vegetables | Đồ Chua

40,000 VND

上ステーキ / American Beef | Thăn Bò Mỹ Áp Chảo

上ステーキ
American Beef | Thăn Bò Mỹ Áp Chảo

230,000 VND

カルビステーキ / Boneless Ribs Steak | Sườn Bò Mỹ Áp Chảo

カルビステーキ
Boneless Ribs Steak | Sườn Bò Mỹ Áp Chảo

180,000 VND

和牛ステーキ / Wagyu Beef Steak | Thịt Bò Wagyu Áp Chảo

和牛ステーキ
Wagyu Beef Steak | Thịt Bò Wagyu Áp Chảo

1,200,000 VND

並カルビ / (Australia) Boneless Ribs | Sườn Bò Úc Không Xương

並カルビ
(Australia) Boneless Ribs | Sườn Bò Úc Không Xương

120,000 VND

上カルビ / (American) Boneless Ribs | Sườn Bò Mỹ Không Xương

上カルビ
(American) Boneless Ribs | Sườn Bò Mỹ Không Xương

210,000 VND

並ロス / Australia Beef | Thăn Bò Úc

並ロス
Australia Beef | Thăn Bò Úc

120,000 VND

上ロス/ American Beef | Thăn Bò Mỹ

上ロス
American Beef | Thăn Bò Mỹ

210,000 VND

牛タン / Ox Tongue | Lưỡi Bò

牛タン
Ox Tongue | Lưỡi Bò

110,000 VND

豚 / Pork Short Plate | Ba Chỉ Heo


Pork Short Plate | Ba Chỉ Heo

80,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.