Tất cả sản phẩm – Page 22 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

ねぎとろ巻き/ Mashed Tuna Roll | Cơm Cuộn Cá Ngừ Bằm Nhuyễn

ねぎとろ巻き
Mashed Tuna Roll | Cơm Cuộn Cá Ngừ Bằm Nhuyễn

120,000 VND

たまご巻き/ Egg Rolls | Cơm Cuộn Trứng

たまご巻き
Egg Rolls | Cơm Cuộn Trứng

50,000 VND

牛肉巻き/ Beef Rolls | Cơm Cuộn Thịt Bò

牛肉巻き
Beef Rolls | Cơm Cuộn Thịt Bò

120,000 VND

太巻き/ Mixed Seaweed Rolls | Cơm cuộn rong biển tổng hợp

太巻き
Mixed Seaweed Rolls | Cơm cuộn rong biển tổng hợp

105,000 VND

海老天巻き / Shrimp Tempura Rolls | Cơm Cuộn Tôm Tempura

海老天巻き
Shrimp Tempura Rolls | Cơm Cuộn Tôm Tempura

100,000 VND

盛り合わせ (梅)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (梅)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

425,000 VND

炙り/ Grilled Half-dried | Nướng Tái Tổng Hợp

炙り
Grilled Half-dried | Nướng Tái Tổng Hợp

260,000 VND

盛り合わせ (特選) / Assorted (Special) | Tổng Hợp (Đặc Biệt)

盛り合わせ (特選)
Assorted (Special) | Tổng Hợp (Đặc Biệt)

725,000 VND

鰻/ Eel | Lươn Nhật


Eel | Lươn Nhật

145,000 VND

いくら/ Salmon Roe | Trứng Cá Hồi

いくら
Salmon Roe | Trứng Cá Hồi

145,000 VND

とびっこ/ Flying Fish Roe | Trứng Cá Chuồn

とびっこ
Flying Fish Roe | Trứng Cá Chuồn

145,000 VND

卵/ Egg | Trứng Ngọt


Egg | Trứng Ngọt

50,000 VND

たこ/ Octopus | Bạch Tuộc

たこ
Octopus | Bạch Tuộc

90,000 VND

まぐろ/ Tuna | Cá Ngừ

まぐろ
Tuna | Cá Ngừ

90,000 VND

カンパチ/ Amberjack | Cá Cam Nhật

カンパチ
Amberjack | Cá Cam Nhật

145,000 VND

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng cá hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng cá hồi

100,000 VND

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

90,000 VND

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò Đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò Đỏ

120,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

90,000 VND

エビ/ Shrimp | Tôm

エビ
Shrimp | Tôm

120,000 VND

盛り合わせ (竹)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (竹)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

386,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.