Tất cả sản phẩm – Page 23 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

180,000₫

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

160,000₫

カンパチ / Amberjack | Cá Cam

カンパチ
Amberjack | Cá Cam

480,000₫

ホタテ/ Scallops | Sò điệp

ホタテ
Scallops | Sò điệp

160,000₫

しめさば/ Vinegared Mackerel | Cá Saba Ngâm Giấm

しめさば
Vinegared Mackerel | Cá Saba Ngâm Giấm

160,000₫

たこ / Octopus | Bạch Tuộc

たこ
Octopus | Bạch Tuộc

180,000₫

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng Cá Hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng Cá Hồi

180,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.