Tất cả sản phẩm – Page 3 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

手羽先山椒焼き串 / Grilled Chicken Wings With Green Pepper | Cánh Gà Nướng Với Tiêu Xanh Nhật

手羽先山椒焼き串
Grilled Chicken Wings With Green Pepper | Cánh Gà Nướng Với Tiêu Xanh Nhật

120,000₫

ねぎま鶏焼き串 / Grilled Chicken With Scallion | Thịt Gà, Hành Baro Xiên Nướng

ねぎま鶏焼き串
Grilled Chicken With Scallion | Thịt Gà, Hành Baro Xiên Nướng

85,000₫

鶏モモ焼き串 / Grilled ChickenI Peach | Thịt Gà Đùi Xiên Nướng

鶏モモ焼き串
Grilled ChickenI Peach | Thịt Gà Đùi Xiên Nướng

120,000₫

帆立焼き / Grilled Scallops | Sò Điệp Nướng

帆立焼き
Grilled Scallops | Sò Điệp Nướng

160,000₫

ツナマヨネーズ巻き / Japanese Tuna & Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ Ngâm Dầu

ツナマヨネーズ巻き
Japanese Tuna & Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ Ngâm Dầu

105,000₫

サラダ巻き / Letus, Shrimp, Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Rau & Tôm

サラダ巻き
Letus, Shrimp, Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Rau & Tôm

105,000₫

フィラデルフィアロール / Cheese, Cucumber, Letus,Tobiko Rolls | Cơm Cuộn Phô Mai

フィラデルフィアロール
Cheese, Cucumber, Letus,Tobiko Rolls | Cơm Cuộn Phô Mai

130,000₫

クランチロール / Crunch Rolls | Tôm Chiên Tempura

クランチロール
Crunch Rolls | Tôm Chiên Tempura

120,000₫

太巻き / Mixed Seaweed Rolls | Cơm Cuộn Rong Biển Tổng Hợp

太巻き
Mixed Seaweed Rolls | Cơm Cuộn Rong Biển Tổng Hợp

105,000₫

鰻バッテラ/ Eel Battera | Lươn Ép Khuôn

鰻バッテラ
Eel Battera | Lươn Ép Khuôn

295,000₫

盛り合わせ特別 / Assorted Special | TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

盛り合わせ特別
Assorted Special | TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

725,000₫

ミックスマヨネ ーズサラダ / Mix Mayonaise Salad | Salad Tổng Hợp

ミックスマヨネ ーズサラダ
Mix Mayonaise Salad | Salad Tổng Hợp

90,000₫

マグロの目スープ / Tuna Eye Soup | SÚP  MẮT CÁ NGỪ

マグロの目スープ
Tuna Eye Soup | SÚP MẮT CÁ NGỪ

255,000₫

うに茶碗蒸し / Japanese Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

うに茶碗蒸し
Japanese Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

185,000₫

とびっこおろし/ Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

とびっこおろし
Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

125,000₫

ほたて / Scallop | Sò điệp

ほたて
Scallop | Sò điệp

160,000₫

メカジキ/ Fatty Swordfish | BỤNG CÁ KIẾM

メカジキ
Fatty Swordfish | BỤNG CÁ KIẾM

420,000₫

あわびスープ / Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

あわびスープ
Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

350,000₫

ほっけ焼き  / Salt-Grilled Grouper | Cá Mú Nướng Muối

ほっけ焼き
Salt-Grilled Grouper | Cá Mú Nướng Muối

350,000₫

サーモンの頭と明太子焼き / Grilled Salmon Head With Cod Roe | Đầu Cá Hồi Phủ Trứng Cá Tuyết

サーモンの頭と明太子焼き
Grilled Salmon Head With Cod Roe | Đầu Cá Hồi Phủ Trứng Cá Tuyết

280,000₫

うに / Urchin | Cầu Gai

うに
Urchin | Cầu Gai

280,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.