Chinmi/Iroiro – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

マグロの目スープ / Tuna Eye Soup | SÚP  MẮT CÁ NGỪ

マグロの目スープ
Tuna Eye Soup | SÚP MẮT CÁ NGỪ

255,000 VND

うに茶碗蒸し / Japanese Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

うに茶碗蒸し
Japanese Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

185,000 VND

とびっこおろし/ Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

とびっこおろし
Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

125,000 VND

あわびスープ / Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

あわびスープ
Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

350,000 VND

えいひれ 焼き / Grilled fins | Vi Cá Nướng

えいひれ 焼き
Grilled fins | Vi Cá Nướng

265,000 VND

味噌汁 / Miso Soup | Súp Miso

味噌汁
Miso Soup | Súp Miso

25,000 VND

茶碗蒸し/ Japanese Steamed Egg Custard | Trứng hấp

茶碗蒸し
Japanese Steamed Egg Custard | Trứng hấp

125,000 VND

冷奴盛り合わせ / Japanese Chilled Tofu Assorted | Đậu Phụ Nhật Tổng Hợp

冷奴盛り合わせ
Japanese Chilled Tofu Assorted | Đậu Phụ Nhật Tổng Hợp

85,000 VND

冷奴/ Japanese Chilled Tofu | Đậu Phụ Nhật

冷奴
Japanese Chilled Tofu | Đậu Phụ Nhật

38,000 VND

ぎんなん/ Ginkgo Nut | Bạch Quả Nướng

ぎんなん
Ginkgo Nut | Bạch Quả Nướng

65,000 VND

枝豆/ Boild Green Soybeans | Đậu Nành Nhật Luộc

枝豆
Boild Green Soybeans | Đậu Nành Nhật Luộc

65,000 VND

たこわさ/ Octopus With Wasabi | Râu Bạch Tuộc Trộn Wasabi

たこわさ
Octopus With Wasabi | Râu Bạch Tuộc Trộn Wasabi

105,000 VND

いか塩辛/ Salted Squid | Mắm Mực

いか塩辛
Salted Squid | Mắm Mực

105,000 VND

いくらおろし/ Salmon Roe | Trứng Cá Hồi Với Củ Cải Mài

いくらおろし
Salmon Roe | Trứng Cá Hồi Với Củ Cải Mài

125,000 VND

まぐろ納豆/ Fremented Soybeans with Tuna | Đậu Tương Lên Men Với Cá Ngừ

まぐろ納豆
Fremented Soybeans with Tuna | Đậu Tương Lên Men Với Cá Ngừ

125,000 VND

納豆/ Fermented Soybeans | Đậu Tương Lên Men

納豆
Fermented Soybeans | Đậu Tương Lên Men

85,000 VND

ねぎとろ/ Mashed Tuna | Cá Ngừ Băm Nhuyễn

ねぎとろ
Mashed Tuna | Cá Ngừ Băm Nhuyễn

145,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.