Juice – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

GIN TONIC / Rượu Gin và Tonic

GIN TONIC
Rượu Gin và Tonic

80,000 VND

GUABA JUSU / Nước ổi ép

GUABA JUSU
Nước ổi ép

50,000 VND

LEMON HIGHTBALL / Rượu Mugi với Soda và chanh tươi

LEMON HIGHTBALL
Rượu Mugi với Soda và chanh tươi

70,000 VND

LEMON JUSU / Nước chanh tươi

LEMON JUSU
Nước chanh tươi

30,000 VND

MIKKUSU JUSU / Nước ép trái cây thập cẩm

MIKKUSU JUSU
Nước ép trái cây thập cẩm

70,000 VND

NINJIN JUSU / Nước cà rốt ép

NINJIN JUSU
Nước cà rốt ép

50,000 VND

ORENJI JUSU / Nước cam ép

ORENJI JUSU
Nước cam ép

70,000 VND

PAIPAPPURU JUSU / Nước dứa ép

PAIPAPPURU JUSU
Nước dứa ép

50,000 VND

PASSHON FURUTSU JUSU / Nước chanh leo

PASSHON FURUTSU JUSU
Nước chanh leo

50,000 VND

RINGO JUSU / Nước táo ép

RINGO JUSU
Nước táo ép

70,000 VND

SODA LEMON JUSU / Nước Soda chanh tươi

SODA LEMON JUSU
Nước Soda chanh tươi

50,000 VND

TOMATO JUSU / Nước cà chua ép

TOMATO JUSU
Nước cà chua ép

50,000 VND

UMEBOSHI JUSU / Nước mơ, xí muội dầm

UMEBOSHI JUSU
Nước mơ, xí muội dầm

65,000 VND

UMESHU SOUR / Rượu Umetai với Soda

UMESHU SOUR
Rượu Umetai với Soda

80,000 VND

VODKA LEMON SOUR / Rượu Vodka chanh tươi và Soda

VODKA LEMON SOUR
Rượu Vodka chanh tươi và Soda

80,000 VND

VODKA ORANGE SOUR / Rượu Vodka cam tươi và Soda

VODKA ORANGE SOUR
Rượu Vodka cam tươi và Soda

80,000 VND

VODKA TONIC / Rượu Vodka và Tonic

VODKA TONIC
Rượu Vodka và Tonic

80,000 VND

ZABON FURUTSU JUSU / Nước bưởi ép

ZABON FURUTSU JUSU
Nước bưởi ép

70,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.