Sarada – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

わかめとびっこサラダ/ Seaweed Flying Fish Salad | Salad Trứng Cá Chuồn, Rong Biển

わかめとびっこサラダ
Seaweed Flying Fish Salad | Salad Trứng Cá Chuồn, Rong Biển

176,000₫

カニカマちゅかサラダ/ Crab Stick, Seaweed Fiber Salad | Salad Thanh Cua & Rong Biển

カニカマちゅかサラダ
Crab Stick, Seaweed Fiber Salad | Salad Thanh Cua & Rong Biển

155,000₫

ツナ サラダ/ Tuna Salad | Cá ngừ trộn sốt Mayonnaise

ツナ サラダ
Tuna Salad | Cá ngừ trộn sốt Mayonnaise

85,000₫

ポテトサラダ/ Potato Salad | Salad Khoai Tây

ポテトサラダ
Potato Salad | Salad Khoai Tây

65,000₫

ミックスマヨネ ーズサラダ / Mix Mayonaise Salad | Salad Tổng Hợp

ミックスマヨネ ーズサラダ
Mix Mayonaise Salad | Salad Tổng Hợp

90,000₫

ワカメときゅうりの酢の物 / Seaweed Cucumber Salad | Salad Rong Biển & Dưa Leo

ワカメときゅうりの酢の物
Seaweed Cucumber Salad | Salad Rong Biển & Dưa Leo

65,000₫

大根サラダ/ Radish salad | Salad củ cải

大根サラダ
Radish salad | Salad củ cải

135,000₫

海ぶどうとびっこサラダ / Seaweed Grapes & Flying Fish Roe Salad | Cá Ngừ & Bơ Quả

海ぶどうとびっこサラダ
Seaweed Grapes & Flying Fish Roe Salad | Cá Ngừ & Bơ Quả

155,000₫

海ぶどうとびっこサラダ/ Seaweed Grapes & Flying Fish Roe Salad | Salad Rong Nho & Trứng Cá Chuồn

海ぶどうとびっこサラダ
Seaweed Grapes & Flying Fish Roe Salad | Salad Rong Nho & Trứng Cá Chuồn

165,000₫

海藻サラダ/ Seaweed Salad | Salad Rong Biển Tươi

海藻サラダ
Seaweed Salad | Salad Rong Biển Tươi

195,000₫

海鮮サラダ/ Seafood Salad | Salad Hải Sản

海鮮サラダ
Seafood Salad | Salad Hải Sản

180,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.