Gohanmono – Page 2 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

キムチ丼/ Stir Fried Pork With Kimchi Rice Bowl | Cơm Kimchi Xào Thịt Heo

キムチ丼
Stir Fried Pork With Kimchi Rice Bowl | Cơm Kimchi Xào Thịt Heo

130,000 VND

ロコモコ丼/ Hamburger With Omelet Rice Bowl | Cơm Hamburger Trứng Ốp La

ロコモコ丼
Hamburger With Omelet Rice Bowl | Cơm Hamburger Trứng Ốp La

195,000 VND

カツ丼/ Fried Pork Cutlet and Eggs Rice Bowl | Cơm Thăn Heo Chiên Hầm Trứng

カツ丼
Fried Pork Cutlet and Eggs Rice Bowl | Cơm Thăn Heo Chiên Hầm Trứng

130,000 VND

親子丼/ Chicken And Egg Rice Bowl | Cơm Thịt Gà Hầm Trứng

親子丼
Chicken And Egg Rice Bowl | Cơm Thịt Gà Hầm Trứng

130,000 VND

牛丼/ BEEF BOWL | Cơm Thịt Bò Hầm Trứng

牛丼
BEEF BOWL | Cơm Thịt Bò Hầm Trứng

165,000 VND

カツカレー/ Fried Pork Cutlet Curry Rice | Cơm Cà Ri & Thăn Heo Chiên Xù

カツカレー
Fried Pork Cutlet Curry Rice | Cơm Cà Ri & Thăn Heo Chiên Xù

220,000 VND

ハンバーグカレー/ Hamburg Curry Rice | Cơm Hamburger Cà Ri Bò

ハンバーグカレー
Hamburg Curry Rice | Cơm Hamburger Cà Ri Bò

250,000 VND

コロッケカレー/ Potato Croquette Curry Rice | Cà Ri & Khoai Tây Nghiền Thịt Heo Chiên Xù

コロッケカレー
Potato Croquette Curry Rice | Cà Ri & Khoai Tây Nghiền Thịt Heo Chiên Xù

195,000 VND

お茶漬け(梅、鮭、明太子)/ Ochazuke (Pickled Plum, Salmon, Cod Roe) | Cơm Trà Nhật

お茶漬け(梅、鮭、明太子)
Ochazuke (Pickled Plum, Salmon, Cod Roe) | Cơm Trà Nhật

120,000 VND

おにぎり(梅 鮭 おかか)/ Cơm Nắm (Xí Muội, Cá Hồi, Cá Bào)

おにぎり(梅 鮭 おかか)
Cơm Nắm (Xí Muội, Cá Hồi, Cá Bào)

35,000 VND

オムライス/ Omelet Rice | Cơm Chiên Bọc Trứng

オムライス
Omelet Rice | Cơm Chiên Bọc Trứng

120,000 VND

焼き飯(豚肉)/ Mixed Fried rice pork | Cơm Chiên Thịt Heo (Thập Cẩm)

焼き飯(豚肉)
Mixed Fried rice pork | Cơm Chiên Thịt Heo (Thập Cẩm)

120,000 VND

ご飯 / Rice | Cơm Trắng

ご飯
Rice | Cơm Trắng

20,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.