Sashimi – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

スギ / Cobia | Cá Giò

スギ
Cobia | Cá Giò

150,000 VND

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

160,000 VND

まぐろ/ Tuna | Cá Ngừ

まぐろ
Tuna | Cá Ngừ

150,000 VND

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng Cá Hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng Cá Hồi

180,000 VND

たこ / Octopus | Bạch Tuộc

たこ
Octopus | Bạch Tuộc

150,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

150,000 VND

しめさば/ Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

しめさば
Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

140,000 VND

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò Đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò Đỏ

180,000 VND

カンパチ / Amberjack | Cá Cam

カンパチ
Amberjack | Cá Cam

360,000 VND

真鯛/ Red Snapper | Cá Cháp Đỏ Nhật

真鯛
Red Snapper | Cá Cháp Đỏ Nhật

300,000 VND

鮃刺身/ Flounder | Cá Bơn Nhật

鮃刺身
Flounder | Cá Bơn Nhật

420,000 VND

大トロ/ Fatty Tuna | Bụng Cá Ngừ Vây Xanh

大トロ
Fatty Tuna | Bụng Cá Ngừ Vây Xanh

780,000 VND

馬刺し/ Fresh Horse Meat | Thịt Ngựa Sống

馬刺し
Fresh Horse Meat | Thịt Ngựa Sống

300,000 VND

うに/ Urchin | Cầu gai

うに
Urchin | Cầu gai

360,000 VND

生牡蠣 (カクテル) / Raw Oyster Cocktail | Cocktail Hàu

生牡蠣 (カクテル)
Raw Oyster Cocktail | Cocktail Hàu

320,000 VND

ボタンエビ/ Spot Praw | Tôm Ngọt

ボタンエビ
Spot Praw | Tôm Ngọt

500,000 VND

アワビ/ Abalone | BÀO NGƯ

アワビ
Abalone | BÀO NGƯ

600,000 VND

サーモン(ミックス)/ Mix Salmon | Cá Hồi Đặc Biệt

サーモン(ミックス)
Mix Salmon | Cá Hồi Đặc Biệt

320,000 VND

盛り合わせ (小) /  Assorted (Small) | Tổng Hợp (Nhỏ)

盛り合わせ (小)
Assorted (Small) | Tổng Hợp (Nhỏ)

220,000 VND

盛り合わせ (竹)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (竹)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

386,000 VND

盛り合わせ (梅)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (梅)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

486,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.