Tất cả sản phẩm – Page 5 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

ミックス並 / Mix Australia Beef Grilled | Thịt Bò Úc Tổng Hợp

ミックス並
Mix Australia Beef Grilled | Thịt Bò Úc Tổng Hợp

500,000 VND

ミックス並 / Mix American Beef Grilled | Thịt Bò Mỹ Tổng Hợp

ミックス並
Mix American Beef Grilled | Thịt Bò Mỹ Tổng Hợp

800,000 VND

和牛焼き/ Wagyu Beef Grilled | Thịt Bò Wagyu Nướng

和牛焼き
Wagyu Beef Grilled | Thịt Bò Wagyu Nướng

780,000 VND

ざるうどん•そば•素麺 / Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Lạnh

ざるうどん•そば•素麺
Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Lạnh

110,000 VND

ワンタンメン(塩・醤油) / Wantanmen (Salt or Soy Sauce) | Mỳ Hoành Thánh Súp Muối (Tương)

ワンタンメン(塩・醤油)
Wantanmen (Salt or Soy Sauce) | Mỳ Hoành Thánh Súp Muối (Tương)

160,000 VND

和牛うどん•そば / Wagyu Beef  Udon (Soba) Noodles | Mỳ (Udon, Soba) Với Thịt Bò Wagyu

和牛うどん•そば
Wagyu Beef Udon (Soba) Noodles | Mỳ (Udon, Soba) Với Thịt Bò Wagyu

450,000 VND

ラーメン / Japanese Style Ramen | Mỳ Ramen Thịt Heo Với Cá Bào

ラーメン
Japanese Style Ramen | Mỳ Ramen Thịt Heo Với Cá Bào

138,000 VND

鶏うどん•そば •素麺 / Chicken (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Thịt Gà

鶏うどん•そば •素麺
Chicken (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Thịt Gà

130,000 VND

トムヤムクンラーメン / Tom Yam Ramen Noodles | Mỳ Ramen Súp Tôm Chua Cay

トムヤムクンラーメン
Tom Yam Ramen Noodles | Mỳ Ramen Súp Tôm Chua Cay

160,000 VND

天磯おろしうどん•そば •素麺 / Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle With Tempura | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Tempura

天磯おろしうどん•そば •素麺
Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle With Tempura | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Tempura

120,000 VND

天ぷらうどん•そば/Tempura Udon (Soba) Noodle | Mỳ (Udon, Soba) Với Tempura

天ぷらうどん•そば
Tempura Udon (Soba) Noodle | Mỳ (Udon, Soba) Với Tempura

145,000 VND

担々麺 / Dandan Noodles | Mỳ Ramen Súp Mè Ớt

担々麺
Dandan Noodles | Mỳ Ramen Súp Mè Ớt

160,000 VND

しょうゆラーメン / Ramen Noodles With Soy Sauce | Mỳ Ramen Súp Xì Dầu

しょうゆラーメン
Ramen Noodles With Soy Sauce | Mỳ Ramen Súp Xì Dầu

160,000 VND

塩(塩バター)ラーメン / Ramen Noodles With Salt Soup (Salt Soup & Butter) | Mỳ Ramen Súp Muối (Súp Muối & Bơ)

塩(塩バター)ラーメン
Ramen Noodles With Salt Soup (Salt Soup & Butter) | Mỳ Ramen Súp Muối (Súp Muối & Bơ)

160,000 VND

納豆うどん•そば •素麺 / Fermented Soybeans (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Đậu Tương

納豆うどん•そば •素麺
Fermented Soybeans (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Đậu Tương

135,000 VND

鍋焼きうどん / Hot Udon Noodle With Shrimp Tempura | Mỳ Udon Thịt Heo & Tôm Tempura

鍋焼きうどん
Hot Udon Noodle With Shrimp Tempura | Mỳ Udon Thịt Heo & Tôm Tempura

138,000 VND

味噌(味噌バター)ラーメン / Ramen Noodles Miso Soup (Miso Soup & Butter) | Mỳ Ramen (Súp Miso & Bơ)

味噌(味噌バター)ラーメン
Ramen Noodles Miso Soup (Miso Soup & Butter) | Mỳ Ramen (Súp Miso & Bơ)

160,000 VND

カレーうどん•そば•素麺 / Curry (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Súp Cà Ri

カレーうどん•そば•素麺
Curry (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Súp Cà Ri

138,000 VND

かけうどん•そば•素麺 / Hot (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Nóng

かけうどん•そば•素麺
Hot (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Nóng

120,000 VND

海鮮うどん•そば•素麺/ Seafood (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Hải Sản

海鮮うどん•そば•素麺
Seafood (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Hải Sản

160,000 VND

五目 あんかけ 焼きそば/ Seafood Crispy Fried Noodles | Mỳ Ramen Xào Giòn Hải Sản

五目 あんかけ 焼きそば
Seafood Crispy Fried Noodles | Mỳ Ramen Xào Giòn Hải Sản

160,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.